Inbound marketing

Inbound Marketing handlar inte om att sälja, utan om att få kunderna att vilja köpa.

Inbound Marketing eller Marknadsautomation bygger på två principer:

Du skippar säljsnack och exponeringar och utgår istället ifrån kunden och fokuserar på att leda honom till dig och ditt erbjudande.

Du använder de digitala möjligheterna till automation i sälj- och marknadsföring för att effektivisera och kundanpassa processen.

I princip, så här:

Du utgår helt enkelt ifrån de som just nu letar efter något som det du säljer skulle kunna vara svaret på.

Sedan sätter du upp webbsidor som fångar upp frågor och funderingar, och lockar med riktigt bra svar.

Sökarna kommer intresserat att ta del av det du vill säga så länge det är intressant och relevant för dem.

I en genomtänkt process leder du besökaren stegvis mot ett beslut genom att förklara och argumentera.

När köpbeslutet mognat är ditt erbjudande mest tydligt för köparen och du en känd, pålitlig säljare.

Ett helhetsgrepp på digitaliserad marknadsföring

Det mesta digitaliseras och automatiseras i allt högre takt. E-handeln tar över de privata inköpen. Nya affärsmodeller kommer naturligtvis att etablera sig även i din bransch. Den som först lär sig utnyttja de nya verktygen skördar de största framgångarna.

Inbound marketing är metoder som hittar fler besökare till din hemsida och effektivt gör dem till köpande kunder. Ett genomtänkt sätt att kombinera begrepp som SEO, landningssidor, content marketing och sociala media till en välsmord och fungerande mekanism som vinner affärer och skapar kraftig tillväxt.

Ditt säljarbete blir effektivt genom en automatiserad volymbearbetning som hittar och förbereder säljleads som dina mer kvalificerade säljresurser kan ta i mål.

Vår insats består i att analysera processerna och utforma den mekaniserade kommunikationen. Vi skapar innehåll som undervisar och underhåller i kanalerna som når dina blivande kunder. Genom att publicera och styra ut content ser vi till att DITT erbjudande blir det överlägset enklaste och mest attraktiva alternativet för potentiella kunder på väg mot sitt köp.

Det här kan Inbound marketing hjälpa dig med

Hitta fler potentiella kunder som kan bli säljleads

Inbound marketing innebär att man fokuserar på kundens väg till köp. Allt ifrån den första stund då behovet av en lösning börjar formuleras. När han börjar söka efter sätt att komma framåt och vidare på nätet. Med genomtänkta och välformulerade sidor – som indexerats av Google – är det dina sidor och ditt budskap som kommer först bland sökresultaten. Ju fler frågor du lyckas vara svaret på, ju fler kunder kommer till dig för att hitta sin lösning.

Anpassa ditt budskap och dina argument specifikt för varje kund

Skälen att välja ditt erbjudande kan vara många. De kan ha olika tyngd och argumenten mogna i olika takt för olika kunder. Det är något att ta på allvar och anpassa sig till – med digitala marknadsföringsverktyg får du just den möjligheten. När kunden tagit till sig ett av dina argument maler du inte bara på med inoljat säljsnack, utan erbjuder flera olika vägar vidare. Kunden avancerar, i sin takt och efter eget huvud, vidare mot sitt köpbeslut.

Dina säljare kan koncentrera sig på informerade, köpmogna kunder

En av den här filsofins kanske allra lönsammaste effekter är att din befintliga, kvalificerade säljaorganisation kan koncentrera sig på det väsentligaste. De första stegen mot förståelse, på vägen mot ett beslut, kan kunden ta på egen hand genom att ”läsa på” i det material du erbjuder online. Ser du bara till att erbjuda intressant information så kommer kunderna att kvalificera sig själva. De kommer också att ha fått en positiv bild av dig som säljare.

Få feedback på vad kunderna vill ha och vilka säljargument som biter

Med en välstrukturerad argumentföring och flexibelt upplagd rutt för dina kunder mot ett köp ökar både chansen till framgång – och mätbarheten. Digitalt baserad kommunikation gör det möjligt för dig att analysera hur kunderna tar till sig information och argument. Med den kunskapen blir du bättre rustad att utveckla din digitala plattform, men även säljarnas sätt att argumentera och till och med få ledning till mer kundanpassat utvecklade produkter och tjänster.

Öka din konkurrenskraft, dina marknadsandelar och din lönsamhet.

Den tydlighet kring ditt erbjudande som bättre information, vassare argument och en kundanpassad kommunikation ger, leder till flera fördelar gentemot konkurrenterna. Du hittar fler kundämnen, kan öka din ”conversion rate” med övertygande argument men tydliggör också dina mervärden. Det leder till att värdet av ditt erbjudande i kundens ögon ökar och minskar samtidigt fokus på ett lågt pris, som öppnar en potential till högre lönsamhet för dig.

Vår satsning på Inbound Marketing bygger vi på vår långa erfarenhet som kommunikationspartner till en lång rad tongivande industri- och handelsföretag inom business-to-business i regionen (som du kan läsa om i vår portfolio). Samarbetspartner i satsningen är Magnus Unemyr – föreläsare, författare och konsult – med lång erfarenhet av att omsätta nya tekniska möjligheter till praktisk nytta i konkreta marknadsföringssituationer

Lär dig mer om Inbound Marketing

Ladda ner vår e-bok och registrera dig för att kontinuerligt få nyttig läsning om hur du kan utnyttja ny teknik i din marknadsföring. Vi skickar lite då och då ut tips på intressanta lösningar och tänkvärd läsning. (Du kan givetvis avregistrera dig i varje utskick)

Läs vår integritetspolicy för mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi kommer bara använda din adress för eget bruk och för nyheter inom det här ämnet. Du kan avregistrera dig när du vill så klart. Powered by ConvertKit