Bosch Nordbygg

Bosch Nordbygg

bosch-nordbygg-top

Bosch Värmepumpar ställer ut på många mässor under ett år. Oftast handlar det om lokala och regionala villamässor, där Bosch-personal tillsammans med lokala installatörer träffar villaägare. Men vartannat år går fackmässan Nordbygg av stapeln. Då är kraven ännu lite högre, när nya installatörer och distributörer ska värvas och inspireras.

Till de breda villamässorna har vi tagit fram ett flexibelt mässkoncept som går att anpassa lite efter ambitionsnivån på den enskilda orten. Nordbygg kräver lite större insatser. Många gånger är det här man lanserar nya produkter, vilket innebär att inte bara själva mässmaterialet ska fram. Det ska även skapas lanseringskampanjer för nytillskotten.

2015-02-11

Inbjudan/tävling

I inbjudan till installatörerna skickade vi med en PowerBar och uppmaningen att ”ladda upp” inför mässan. På mässan använde vi ett styrketest som monteraktivitet med tävlingsvinster från Bosch Power Tools.

Viktiga kundkontakter

Även om montern är utrustad för effektiva kundkontakter hinner personalen sällan med att prata klart med alla intresserade. Därför är det viktigt att metodiskt samla in kontakter för senare bearbetning t.ex. genom montertävlingen.

Presentationsvideos

Personalens tidbrist i montern innebär också att nya produkter inte kan presenteras personligen för alla. Här är rullande presentationsvideos ett bra komplement. Produktfördelar kan visualiseras och förklaras utan att fylla monterväggarna helt.