En stor skola i ett mindre format

En stor skola i ett mindre format

Kungsgymnasiet i Jönköping har en tydlig målsättning: att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor vad gäller utbildningskvalité, utbildningsresultat och trivsel. Det kan tyckas vara ett högt mål, men vid Skolinspektionens senaste tillsyn av skolor i Jönköpings kommun, var man den enda gymnasieskolan som klarade sig helt utan anmärkningar.

Sedan starten 2007 har skolans fokus varit musik– och medieproduktion och man erbjuder idag både de Estetiska och Samhällsvetenskapliga programmen. Lagom till den stora gymnasiemässan på Elmia tog Brandly fram en broschyr som presenterade skolan i allmänhet och de respektive programmen i synnerhet.

2014-07-05