OEM Motor Företagspresentation

OEM Motor Företagspresentation

Börsnoterade OEM har ett stort sortiment drivande komponenter som säljs genom dotterbolaget OEM Motor. Kunderna är alla typer av tillverkande företag. Som ledande komponentleverantör är OEM själva en viktig komponent i sina kunders verksamhet. Man axlar ett naturligt ansvar för både kvalitetssäkring, teknikutveckling och leveransprecision.

Det breda kunnandet om komponentteknik och den djupa förståelsen för kundens utvecklings- och produktionsprocesser är också ett centralt säljargumentet. OEM ska både tillföra teknisk kompetens och vara en partner som löser problem. För det är inte bara komponenterna som ska driva. OEM ska också hjälpa kunderna att driva utveckling och affärer.

2015-01-15