Ny profil Fläkt Woods

Ny profil Fläkt Woods

FW_profil-top-text

Fläkt Woods är ett världsledande företag inom ventilations- och luftbehandlingssystem.  Med verksamhet i 65 länder och försäljning inom fem olika marknadssegment fanns behov av att skapa en enhetlig och tydlig visuell plattform. Ett tydligt mål var att synliggöra företagets kompetens och förmåga att leverera energieffektiva lösningar för olika behov.

Ett annat mål var en funktionell särprägel på olika typer av material – samtidigt som de tillsammans ger ett konsekvent intryck. Vi skapade en omfattande Corporate Identity-manual som innehåller både en företagsbeskrivande del, inspirationsexempel och handfasta tips. Och naturligtvis en komplett grafisk profilmanual av mer traditionellt snitt.

En tydlig karaktär

Målet med den nya profilen har varit att den ska vara innehålla starka element som skapar igenkänning samtidigt som det ska finnas en inbyggd enkelhet och flexibilitet för att profilen ska kunna fungera och användas av många olika parter. För att skapa en stark familjekänsla på ett diskret sätt har vi till exempel skapat ett mönster som andas teknik och luftrörelse. Mönstret används genomgående i allt material.

En helt ny web

En genomtänkt digital närvaro med full funktionalitet – i form av avancerade produktvalsprogram och detaljerad produktinformation med mera – är så klart affärskritiskt. Därför har man skapat en helt ny sajt från grunden. Ny teknisk plattform, ny produktstruktur – och, naturligtvis, ny design.

Landsspecifika sajter kommer börja rullas ut inom kort. Brandly har hjälpt till med grunddesign, Sogeti står för tekniken och Fläkt Woods för innehåll och uppläggning.

En omfattande profilmanual

Ett globalt företag med ett starkt varumärke, måste kommunicera samma värden varje gång, oavsett var i världen materialet tas fram och av vem. Därför har vi lagt stor möda vid att skapa en manual som är tillräckligt detaljerad för att se till att ett konsekvent designspråk upprätthålls, samtidigt som den är tillåtande och flexibel nog för regionala anpassningar och är lättanvänd och tydlig.

FW_profil-framsidor-mobil

För att skapa struktur och tydlighet i kommunikationen har vi definierat fyra olika färgskalor som används beroende på vilken produktgrupp eller innehållstyp som behandlas.  Väl definierade mallar för trycksaker gör det lätt och snabbt att skapa dokument som är lätta att identifiera, både som en del av ”Fläkt Woods-familjen” och med rätt kategoritillhörighet. Snyggt, funktionellt och lättarbetat!

En komplett verktygslåda

För att få maximal nytta av profilmanualen har vi tagit fram ett flertal element som kompletterar den grafiska verktygslådan. Förutom det nya ”Fläkt Woods-mönstret”, som är en grundläggande del av identiteten, finns till exempel ett dekorativt kompletterande bakgrundsmönster,  en stor uppsättning av ikoner för att beskriva egenskaper och funktioner, produktlogotyper, mängder av dokumentmallar och ett bildbibliotek. Allt för att den nya profilen ska kunna rullas ut på ett smidigt och konsekvent sätt.