Ny stil för Corroventa

Ny stil för Corroventa

Corroventa är ledande i Europa på avfuktnings- och saneringsutrustning för olika slags byggnader. Med innovativa metoder och avancerade tekniska lösningar erbjuder man premiumprodukter som förenklar hanteringen och effektiviserar processen.

Utrustningen säljs till saneringsexperter och fastighetsägare genom lokala representanter i ett tiotal länder. Utöver försäljningen finns i olika depåer runtom i Europa c:a 10,000 torkmaskiner för uthyrning och akutinsatser vid stora översvämningar.

Avfuktningshandbok

Tillsammans med Corroventas tekniker har vi tagit fram en omfattande handbok om avfuktning. Boken innehåller både vetenskaplig teori kring fukt och konkreta tips på hur man går tillväga.
Handboken är utbildningsmaterial i kurser om avfuktningsteknik och nominerades av Svenska Publishingpriset som utmärkt i kategorin läromedel.

Ett mässkoncept har tagits fram för användning på Nordbygg och motsvarande mässor i Europa.

Corroventa Academy är ett separat profilerat program för utbildningar i avfuktningsteknik.

Hemsidan är bas för kommunikationen och finns på nio språk för de viktigaste marknaderna i Europa.

Omarbetningen av varumärket gick från bildmanér till förpackningar och summerades i en profilmanual.